In dit artikel gaan we kijken wat je het beste kun doen als jouw Maatos-site niet meer goed werkt. Dat wil zeggen dat er een pagina niet goed werkt, of sommige pagina's onbereikbaar zijn (door bijvoorbeeld 404 foutmeldingen). Dit komt meestal door dat er een foutje in de cache is geslopen of de permalinks van de site corrupt zijn geraakt. Volg het stappenplan hieronder. Mocht dit niet werken neem dan contact met ons op (zie onderaan deze pagina).

1. Herstellen van de cache

Ga naar de backend van jouw site. En klik op het ruit symbool (naast support). Klik vervolgens op "verwijder alle cache". Zie voor een illustratie de afbeelding hieronder:


2. Herstellen van de permalinks

Ga naar de backend van de site en klik op Instellingen -> Permalinks. Let op: deze instellingen beïnvloeden de link structuur van jouw site, en heeft veel invloed op de opbouw van jouw site en de vindbaarheid. Het is dus erg belangrijk dat je hier normaal gesproken geen wijzigingen in maakt. Het kan voorkomen dat jouw linkstructuur corrupt raakt in dat geval moeten we deze instellingen opnieuw opslaan. Hieronder vind je hoe je dit exact moet doen.

In essentie moeten alle slugs op "aangepaste basis" staan, neem de instellingen exact zo over als hieronder staat afgebeeld.

Vink bij alle opties "aangepaste basis" aan en zorg dat de juiste tekst in dat veld staat, zie de rood gearceerde instellingen in de afbeelding hieronder. Sla daarna de wijzigingen op en sluit de instellingen, het kan er soms uitzien alsof de instellingen niet goed zijn opgeslagen maar dat kun je negeren.

Controleer of alles nu weer naar behoren werkt, zo niet verwijder dan nogmaals de cache van de website. Als dit ook geen oplossing biedt, neem dan contact met ons op via support@maatos.nl